Digitaal systeem

Digitaal systeem

Digitaal systeem

In ons digitaal systeem brengen wij het waarom, hoe en wat samen en maken wij de ontwikkeling van de gebruiker zichtbaar en meetbaar.
De content die vanuit de praktijk, onderwijs en student/ medewerker is samengesteld, worden gekoppeld aan de 21 -eeuwse vaardigheden.  De indicatoren van de 21 -eeuwse vaardigheden zijn op diverse niveaus beschreven, zodat inzichtelijk wordt waar en op welk niveau er aandacht wordt besteed aan een vaardigheid of indicator daarvan.

Er is zoveel goeds

Waarom weggooien wat zijn kwaliteit al heeft bewezen?
Dat is ook waarom wij gebruik maken van reeds aanwezig materiaal. Veelal kan door kleine aanpassingen aansluiting gevonden worden op de indicatoren. Daarnaast stimuleren wij ook het inspelen op regionale, landelijke en wereldwijde invloeden. Vanuit deze authentieke context wordt in de driehoek gekeken wat actueel is en hoe beste op de behoefte wordt voorzien.

Uitdaging en motivatie

In de omgeving kunnen studenten elkaar uitnodigen voor peerfeedback. Dit bevordert naast sociale interactie, ook het echt willen begrijpen van de opdracht en kritisch denken.
Met gamificationelementen in de omgeving worden student uitgedaagd en gestimuleerd. Daarnaast kan de omgeving aangepast worden aan persoonlijke interesse en items die haar motiveert of waar men trots op is. Op het dashboard ziet de student en haar coach direct wat de voortgang is en waar nog uitdaging ligt. Vanuit haar resultaten stelt de student haar portfolio samen en toont zij aan in hoeverre zij opleidingsinhoudelijk en toekomstlenig ontwikkeld is.

Aansluiten bij de belevingswereld

Dit digitale syteem is ontwikkeld met gebruikers, studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen, praktijkorganisaties en bedrijven.
Intuitiviteit speelt in het systeem een sleutelrol. Knoppen en beschrijvingen die voor iedereen te gebruiken zijn en direct weergeven wat de gekozen optie doet.
Daarnaast zijn wijzigingen eenvoudig aan te brengen door de beheerders van jullie eigen organisatie.

slide 1

Met 21education kan ik concreet werken aan specifieke vaardigheden en laten zien welke dingen ik al goed beheers. Dat geeft me ruimte om te focussen op de dingen die ik belangrijk vind en het helpt me om mijn eigen leerroute te bepalen.

Bianca Meijne

Student BBL4 Verpleegkunde

slide 1

Het online programma wat je écht klaarstoomt voor jouw toekomst, waarbij eigen regie het sleutelwoord is.

Willemijn Gabriël-Gobits

Docent Verpleegkunde

slide 1

De workshops waren van prima duur, goede organisatie, interessante inhoud en erg leuke werkvormen. Ik heb veel plezier gehad en ik vond het jammer dat we moesten stoppen.

Urbain van Roosmalen

Docent VeVa Grondoptreden

Wij werken samen

Met ondertaande organisaties werken wij al succesvol samen.
Ook geïnteresseerd in samenwerking met 21education? Laat het ons dan weten. 
Wie weet staat uw organisatie binnenkort ook in deze lijst

https://www.aubergine-it.nl/
https://www.consortiumbo.nl/
https://www.summacollege.nl/
https://brainporteindhoven.com/nl/
https://samenslimzorgenthuis.nl
https://fontys.nl/Home.htm