Copyright

Copyright © 2018 – 2020  21education.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door 21education.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 21education.