Missie & Visie

Missie & Visie

Introductie


Met de zogenaamde 21e -eeuwse vaardigheden kan iedereen meebewegen in de veranderende maatschappij.
Deze vaardigheden zijn niet perse allemaal nieuw, maar leggen wel een andere nadruk en vragen andere competenties van studenten en (toekomstige) werknemers.

Infographic 21education

Missie

Het is nodig dat studenten en (toekomstige) werknemers vertrouwd raken met de vaardigheden van de 21e eeuw. We bieden ondersteuning en handvatten  om met dit onderwerp aan de slag te gaan en een verbeterslag in hun praktijk teweeg te brengen.
Onze missie is om studenten en (toekomstige) werknemers voor te bereiden om de veranderende arbeidsmarkt, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
We gaan samen met jou de uitdaging aan om een leven lang te blijven leren!

Visie

De student en (toekomstige) werknemer hebben al een enorme bagage in de vorm van ervaringen en opgedane kennis. Deze bagage is het uitgangspunt aan de start van onze trainingsprogramma’s en het werken met 21education: we gaan uit van wat iemand al wel kan.
We maken een krachtige leeromgeving waarbij een leven lang leren van en met elkaar centraal staat door de driehoek van opleiden, arbeidsmarkt en werknemer samen te brengen. Door deze samenwerking blijft niet alleen de student, maar ook het onderwijs en de arbeidsmarkt zich een leven lang ontwikkelen en zijn allen sneller in staat zich aan te passen aan veranderingen.

Strategie

Door het aanbieden van workshops, lezingen en presentaties willen we zoveel mogelijk mensen bereiken om hen voor te bereiden op de veranderende maatschappij. We zijn gestart met dit proces binnen het mbo-onderwijs, maar hebben dit inmiddels uitgebreid naar het po, vo, hbo en ook maatschappelijke dienstverleningsinstellingen en bedrijven.
Door het geven van workshops ‘on the job’ kunnen deelnemers direct het geleerde toepassen en bewust bezig zijn met de 21e -eeuwse vaardigheden. Onze deelnemers zijn hierover enthousiast!

Strategie

Wij werken samen

Met onderstaande organisaties werken wij al succesvol samen.
Ook geïnteresseerd in samenwerking met 21education? Laat het ons dan weten. 
Wie weet staat uw organisatie binnenkort ook in deze lijst

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.aubergine-it.nl/
https://www.summacollege.nl/
https://fontys.nl/Home.htm
https://brainporteindhoven.com/nl/
https://www.consortiumbo.nl/
https://samenslimzorgen.nl/