Leeromgeving

Leeromgeving

Leeromgeving

In onze digitale leeromgeving brengen wij het waarom, hoe en wat samen van toekomstlenig opleiden. En wordt de ontwikkeling van de gebruiker zichtbaar en meetbaar gemaakt.
De content die vanuit de praktijk, onderwijs en student/ medewerker is samengesteld, worden gekoppeld aan vaardigheden.  De indicatoren van de vaardigheden zijn op diverse niveaus beschreven, zodat inzichtelijk wordt waar en op welk niveau er aandacht wordt besteed aan een vaardigheid of indicator daarvan. Jouw talenten helpen je deze vaardigheden verder te ontwikkelen.
Na afronding ontvang je een skills paspoort met daarop jouw beheersingsniveau van de vaardigheden.

Jouw eigen opleiding

Waarom weggooien wat zijn kwaliteit al heeft bewezen?
Dat is ook waarom wij gebruik maken van reeds aanwezig materiaal. Veelal kan door kleine aanpassingen aansluiting gevonden worden op de indicatoren. Daardoor is deze leeromgeving voor elke opleiding, op elk niveau te gebruiken.
In de leeromgeving kunnen studenten elkaar uitnodigen voor peerfeedback. Dit bevordert naast sociale interactie, ook het echt willen begrijpen van de opdracht en kritisch denken.

 • Voor elke opleiding op elk niveau
 • Bij overstappen tussen opleidingen neem je je vorderingen mee
 • Uitdaging d.m.v. gamification
 • Gepersonaliseerd dashboard
 • Mogelijkheid verantwoording van BOT uren

LOB

Met LOB bereid je je voor op een leven lang ontwikkelen. Omdat de arbeidsmarkt steeds verandert, heb je handvatten nodig om zelfstandig keuzes te kunnen maken.
LOB helpt je bij het maken van die keuzes. Ook ontwikkel je competenties voor een leven lang leren, waardoor je meer kans hebt op een succesvolle loopbaan.
De digitale leeromgeving biedt de mogelijkheid om op een systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’, getoetst aan de landelijke wet- en regelgeving van LOB.
De student heeft de mogelijkheid zijn eigen loopbaanontwikkeling voor zichzelf en voor anderen inzichtelijk te maken door middel van een ‘loopbaandossier’.

 • Competentie-ontwikkeling LLO
 • Mogelijkheid ontwikkeling inzichtelijk maken met loopbaandossier
 • Voldoet aan landelijke wet- en regelgeving

Welzijn

Het is belangrijk dat studenten en professionals niet alleen bezitten over de juiste kennis en vaardigheden, maar ook dat ze stevig in hun schoenen staan en lekker in z'n vel zit. Daarbij zijn de prestaties tijdens studie en werkzaamheden beter, als het met het welzijn goed gesteld is.

De welzijnsmonitor biedt inzicht en handvatten in hoe het welzijn behouden kan worden of op welke wijze men hier positief  in kan groeien. En hoe een ieder hiervoor zijn skills en talenten kan inzetten. 

Portfolio

In het portfolio wordt een totaaloverzicht weergegeven van de vaardigheden van de student.
Het portfolio is vrij in te richten. Het geeft een goed beeld van wat de student tot nu toegedaan heeft. De student is zelf eigenaar van het portfolio en bepaald zelf wat er in het portfolio komt en wie dit in mag zien.
Het portfolio heeft een exportfunctie, waardoor het mogelijk is om dit extern op te slaan of af te drukken.

 • Student is eigenaar
 • Geeft een totaal overzicht van vaardigheden en groei
 • Eigen vulling
 • Mee te nemen naar andere opleidingen
 • Exportfunctie

Skillspaspoort en certificering

Een skillspaspoort geeft een goed en compleet beeld van de kennis ervaring en vaardigheden die iemand in zijn loopbaan/ opleidingen heeft opgedaan. Daarmee faciliteert het skillspaspoort een leven lang ontwikkelen (LLO) en het wendbaar en weerbaar maken en houden van medewerkers op een sterk veranderende arbeidsmarkt.
De deelnemers die het trainingsprogramma van 21education hebben gevolgd, kunnen
in aanmerking komen voor het skillspaspoort met bijbehorend certificaat.
Hiermee toon je aan op welk niveau je vakoverstijgende vaardigheden aantoont.
Dit kan je verder helpen in je toekomstig beroep.

Aansluiten bij de belevingswereld

Deze online leeromgeving is ontwikkeld met gebruikers, studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen, praktijkorganisaties en bedrijven.
Intuitiviteit speelt in het systeem een sleutelrol. Knoppen en beschrijvingen die voor iedereen te gebruiken zijn en direct weergeven wat de gekozen optie doet.
Daarnaast zijn wijzigingen eenvoudig aan te brengen door de beheerders van jullie eigen organisatie.

slide 1

Met 21education kan ik concreet werken aan specifieke vaardigheden en laten zien welke dingen ik al goed beheers. Dat geeft me ruimte om te focussen op de dingen die ik belangrijk vind en het helpt me om mijn eigen leerroute te bepalen.

Bianca Meijne

Student BBL4 Verpleegkunde

slide 1

Door 21education kan ik gemakkelijk mijn eigen leerroute bepalen. Ik kan zelf kiezen op welk niveau ik werk aan opdrachten. Doordat ik op school en mijn werk zelf keuzes mag maken, leer ik veel meer.

Gulsah Şahin

Student Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

slide 1

Het online programma wat je écht klaarstoomt voor jouw toekomst, waarbij eigen regie het sleutelwoord is.

Willemijn Gobits

Docent Verpleegkunde

slide 1

De workshops waren van prima duur, goede organisatie, interessante inhoud en erg leuke werkvormen. Ik heb veel plezier gehad en ik vond het jammer dat we moesten stoppen.

Urbain van Roosmalen

Docent VeVa Grondoptreden

Wij werken samen

Met ondertaande organisaties werken wij al succesvol samen.
Ook geïnteresseerd in samenwerking met 21education? Laat het ons dan weten. 
Wie weet staat uw organisatie binnenkort ook in deze lijst.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.aubergine-it.nl/
https://www.summacollege.nl/
https://fontys.nl/Home.htm
https://brainporteindhoven.com/nl/
https://www.consortiumbo.nl/
https://loopbaangroep.nl/
https://samenslimzorgen.nl/
https://www.mboraad.nl/
https://www.s-bb.nl/
https://orangevalley.nl/
https://noorderpoort.nl/
https://www.rocmondriaan.nl/