Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over 21education op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

Inhoud

21education besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op de website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.21education behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. 21education kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de (directe of indirecte) gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

21education sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. 21education aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 21education worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen.

Auteursrechten

Op deze website geldt een auteursrecht van 21education. Het is verboden om zonder toestemming van 21education informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

21education respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat u recht kunt doen gelden op één van de teksten of illustraties zoals gepubliceerd op www.21education.org dan kunt u contact opnemen met ons, middels: info@21education.org