Nieuws & Publicaties

Debby 6 augustus 2023

Aandacht voor welzijn en loopbaan bij medewerkers en studenten

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat steeds meer medewerkers en studenten worstelen met de gevolgen van de coronacrisis. Dit uit zich in motivatieproblemen, sombere en neerslachtige gevoelens en erger. Dit blijkt uit gesprekken met HR-medewerkers, schoolbestuurders, onderwijsonderzoekers en psychologen. Medewerkers en studenten worden meer apathisch en depressief, en hun zelfontwikkeling staat onder druk.
Het is daarom van belang  om juist nu duurzaam te investeren in weerbaarheid en daarmee in hun welzijn.

Wat?
Als uitgangsbasis kijken we naar mogelijkheden en talenten. Waar liggen interesses van de studenten en leerlingen? En hoe krijg en houd ik ze gemotiveerd? Hoe weet ik hoe het met ze gaat en wat ze echt nodig hebben? Om een juist inzicht in deze vragen te krijgen hebben wij een methode ontwikkeld, die al een aantal jaren bij onderwijsopleidingen succesvol is geïmplementeerd. De welzijnsmonitor. Deze monitor volgt het welzijn van de medewerker en geeft op maat suggesties ter bevordering van het welzijn. Doordat we uitgaan van de huidige stand van zaken (welzijn, motivatie en skills) zorgen we middels onze methode voor een gezamenlijke succeservaring.
De welzijnsmonitor is gemakkelijk toe te passen binnen jouw beroepspraktijk en onderwijs. Daarnaast is het ook toe te passen binnen je loopbaanontwikkeling, zodat het zorgt voor nog meer verankering.

Hoe?
Al langere tijd wordt er gesproken over het belang van skills, talenten en welzijn.

Maar wat verstaan we onder, skills, talenten en welzijn? Skills ontstaan door intensief en doelbewust te leren en te oefenen. Talenten zijn het vermogen om iets heel goed te kunnen. Meestal is het aangeboren of later door persoonlijke interesses (verder) ontwikkeld. Het welzijn word soms ook beschreven als geluk. Daarmee wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat.

Het aandacht hiervoor hebben en het potentieel van de student zichtbaar maken is een ding , wat we de student er vervolgens mee laten doen is iets heel anders. Blijvende investering is belangrijk, maar allereerst zorgen voor een goede start heeft prioriteit.

Vinden jullie dit net zo zinvol als ons?
We vertellen jullie er graag meer over. Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.
Ook bieden wij workshops voor begeleiders aan over deze thema’s.