Nieuws & Publicaties

Debby 15 februari 2024

Bijeenkomst AI Innovations in Health bij House of AI – TU Delft

Vandaag waren we bij een interessante bijeenkomst over de huidige AI-innovaties in de gezondheidszorg, die aan de TU Delft worden ontwikkeld of onderzocht. Hoe wordt AI momenteel gebruikt in de gezondheidszorg, specifiek in curatieve en preventieve domeinen en andere gezondheidsfuncties? Wat zijn de uitdagingen en doorbraken bij de integratie van AI-technologieën in gezondheidszorgsystemen?

Vandaag ging het vooral over de ethische dilemma’s met betrekking tot AI en de uitdagingen.
Wat zijn belangrijke skills voor het inzetten van AI?
Denk aan kritisch denken en Computational Thinking: het interpreteren van data gegenereerd door algoritmes.
En kan elke burger omgaan met AI? Of is er nog ontwikkeling nodig in hun begripsvorming en ict-basis vaardigheden?
Hoe vanzelfsprekend is het al voor ons om gebruik te maken van AI? Meer dan je denkt!