Nieuws & Publicaties

Debby 2 oktober 2023

Nieuwe samenwerking die gericht is op entree en niveau 2-3-4 MBO

Vandaag ging 21education een nieuwe samenwerking aan, voor een traject voor jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn in het vo of mbo. Zij worden geholpen bij het vinden van een passende opleiding en/of werk.
Voor iedereen is het belangrijk om te weten waar jouw voorkeuren, talenten en uitdagingen liggen.
Daarom past 21education zo goed bij elke student. Maar zeker ook bij studenten die twijfelen of nog geen enkel idee hebben en zich soms ook beperkt voelen in hun mogelijkheden. Wij zijn blij om hen, met hun begeleiders en mensen in de omgeving, te kunnen ondersteunen en begeleiding  naar wat echt past. Het gaat dit keer namelijk om studenten met:

  •  Profiel Entree: gericht op voorbereiding en doorstroom naar niveau 1 en/of werk. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren die geen diploma op het voortgezet onderwijs hebben behaald. Traject staat in het teken van: waar liggen kansen voor jou: in welke vaardigheden ben je goed en wat past bij jou? In overleg me ouders wordt onderzocht wat een passende opleidingsplaats is
  • Profiel mbo: gericht op doorstroom naar niveau 2, 3 of 4 en vavo. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren uit het mbo.
    Hier gelden verschillende fases met elk een eigen inhoud en werkwijze. Na afronding van elke fase is er een contactmoment tussen jou, je mentor en je ouders om te zorgen dat je kan kiezen voor een opleiding/ doorgroei die bij jou past.

Na de afronding van hun eigen traject, ontvangen ze allemaal een certificaat inclusief een persoonlijk skills-paspoort, waarmee ze inzichtelijk maken welke groei ze hebben doorgemaakt en hoe ze er m.b.t. 21-eeuwse vaardigheden voor staan.
Succes allemaal!