Nieuws & Publicaties

Debby 19 februari 2018

De onderwijsinspectie, ministerie van OCW

Vandaag een afspraak met de onderwijsinspectie, ministerie OCW.
Eenmaal binnen hebben we 21education gepresenteerd en een heel fijn gesprek met twee onderwijsinspecteurs gevoerd. Er was veel ruimte voor het laten ’toetsen’ van 21education.
Zij gaven aan dat 21education perfect zou passen in verschillende onderwijsinstellingen. De onderwijsinspectie ziet zelfs mogelijkheden op Europees niveau!
We voelden ons echt gehoord en er werd pro-actief meegedacht.
De onderwijsinspectie is erg lovend over 21education.
We hebben bevestigd gekregen dat we erg goed bezig zijn.
Het gezamenlijke unanieme oordeel luide dan ook: FANTASTISCH!
Wat een compliment!!