Nieuws & Publicaties

Debby 9 april 2020

Deelname Minister van Engelshoven aan een online les met 21education

De situatie door het COVID- 19 virus maakt dat er op vele fronten, werk, thuis, onderwijs anders gedacht moet gaan worden.
Hoe integreer je bijvoorbeeld de huidige situatie aan de leersituatie van de student? Welke toekomstlenige vaardigheden koppel je dan aan een dergelijke situatie?

De afgelopen weken zijn we met mbo docenten en studenten hier volop mee bezig. Niet de opdracht maar de authentieke situatie vormt hierbij uitgangspunt. Door criteria terug te brengen naar de kern blijken studenten instaat een goede vertaling en koppeling te maken naar hun authentieke situatie. In online sessies doorlopen we dit proces met studenten en docenten. Waarbij zij bewust vaardigheden toepassen als creatief denken probleemoplossend vermogen, computational thinking maar ook ICT-basisvaardigheden.

 

Afgelopen woensdag volgde Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een online college van Jac Rijnen over het omgaan met crisissituaties. Zo kon ze met eigen ogen zien hoe in onder andere de lesstof rekening wordt gehouden met de nieuwe realiteit. In een aantal stappen werden de studenten meegenomen in het terugbrengen naar de kern, de relatie met hun authentieke situatie en de toekomstlenige vaardigheden.
Samen met de studenten hebben we aan de minister laten zien hoe we de werkprocessen uit het kwalificatiedossier vertalen naar de huidige situatie zonder hier concessies te doen aan de eisen en tevens kijken welke 21 -eeuwse vaardigheden men hierbij nodig heeft en aantoont. En hoe deze 21 -eeuwse vaardigheden vervolgens meetbaar en zichtbaar gemaakt worden in het systeem van 21education.
In dit proces deed de minister volop mee. Stelde verdiepingsvragen en bevroeg de studenten, wat vervolgens weer leidde tot extra input voor de student.

Mooie complimenten van de minister op de wijze hoe de studenten in dit alles gecoacht worden. Ook hoe de studenten op deze wijze zelf vorm kunnen geven aan hun onderwijs. Op verzoek van de minister de informatie toegestuurd met de uitnodiging voor over twee weken wanneer een aantal studenten hun resultaat van het werkproces gaan presenteren.

Tot slot:
Een van de deelnemende studenten was Susan. Ondertussen dat zij de online sessie volgde, moest zij ook haar kinderen helpen met online les. De minister heeft dit achteraf nog apart benadrukt hoeveel respect zij hiervoor heeft. De quote leidde tot inspiratie bij Susan, die deze quote vervolgens in haar dashboard van 21education heeft geplaatst. Die nemen ze haar niet meer af!