Nieuws & Publicaties

Debby 12 juli 2023

Feestelijke dag

Wat een feestelijke dag! Zo’n 75 studenten van de verpleegkunde BBL opleiding van Summa Zorg namen in juli hun diploma in ontvangst. Daarbij ontvingen ze ook allemaal een certificaat van 21education. waarin hun resultaat beschreven staat, hoe toekomstlenig ze zijn.
Tot slot hebben ze hiervan ook hun inhoudelijk portfolio mogen ontvangen, waarin ze zelf zaken hebben geplaatst die hun groei aantonen of waar ze trots op zijn!

De arbeidsmarkt waarvoor studenten en werknemers van nu worden opgeleid, verandert in een hoog tempo. Beroepen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij.
Dit vraagt om vaardigheden waarmee iedereen kan meebewegen in deze samenleving. Belangrijk is dat de (toekomstige) werknemer zich flexibel op kan stellen en kan aanpassen aan deze veranderingen. We noemen dit toekomstlenig opleiden.