Nieuws & Publicaties

Debby 29 februari 2020

Inspiratiesessie Brainport

Afgelopen week hebben we een inspiratie sessie/ workshop verzorgd bij Brainport.
Er ligt veel druk op ons onderwijs en onze arbeidsmarkt. Door steeds snellere veranderingen in technologie en in de wereld om ons heen is continue inhoudelijke vernieuwing van ons onderwijs essentieel om kinderen het beste onderwijs voor de toekomst te geven. Het thema internationalisering wordt hierbij steeds belangrijker. Een van de speerpunten van Brainport is wereldburgerschap; ‘hoe kunnen we de wereld en elkaar beter begrijpen’. Deze (21e -eeuwse) vaardigheden zijn nodig in alle banen; nu en in de toekomst.
Om hier praktisch mee bezig te kunnen zijn in het onderwijs, verzorgden wij vandaag een workshop voor een aantal aangesloten scholen, waaronder het Sint Lucas, ROC ter Aa, Summa College, Helicon en de Rooi Pannen.
We hebben deelnemers handvatten geboden om sociaal culturele veranderinitiatieven daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.