Nieuws & Publicaties

Debby 26 november 2017

Presentaties in Finland

Vandaag zijn we vertrokken naar Finland.
We gaan hier 3 presentaties verzorgen over de 21e -eeuwse vaardigheden, peerfeedback en zelfregulatie. We zijn hiervoor uitgenodigd bij the European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL), at HAMK Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna Finland. #PractitionerResearch #21Education #PeerFeedback #Selfregulation #Adrenaline