Nieuws & Publicaties

Debby 7 juni 2018

Publicatie 21ᵉ -eeuwse vaardigheden

Publicatie in het vakblad Profiel.
Het vakblad Profiel is het enig onafhankelijk vakblad voor betrokkenen bij de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).
Op 7 juni 2018 is in dit vakblad het onderzoek over de 21e -eeuwse vaardigheden gepubliceerd, uitgevoerd door Debby Peter en Jac Rijnen.