Nieuws & Publicaties

Debby 2 september 2019

Publicatie in AOb

Vandaag kwam het vakblad AOb: ‘Het onderwijsvakblad’ uit. Met deze mooie publicatie over 21education. Over hoe je 21e -eeuwse vaardigheden binnen alle type onderwijs stimuleert en beoordeelt en iedereen in zijn kracht zet.
Het Onderwijsblad is het grootste vakblad in Nederland voor de onderwijssector. Met een oplage van maar liefst 85.000 exemplaren. Het vakblad is tevens officieel orgaan van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en alle leden zijn werkzaam in het sbo, po, vo, mbo of hbo, zowel openbaar als (algemeen) bijzonder. Mocht je het artikel toch gemist hebben, is het hier te lezen. Klik op het artikel voor een vergroting:

idee september 19HO9-1