Nieuws & Publicaties

Debby 6 januari 2020

Publicatie in eXamens

eXamens, vakblad voor de toetspraktijk, is bedoeld als een forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examens in brede zin. Het tijdschrift publiceert empirische studies maar wil ook theoretische discussies stimuleren en vooral praktische implicaties voor het Nederlandse en Vlaamse examensysteem benadrukken.
Wij publiceerde ons vervolgonderzoek over 21 -eeuwse vaardigheden afgelopen november in dit vakblad.
Wij vinden het zelf belangrijk om onderzoek te blijven doen, zodat we zelf een kritische houding blijven aannemen. Dat we open blijven staan voor wat we zien en horen en er niet zomaar vanuit gaan dat dingen werken (ook al hebben we ze goed doordacht ontwikkeld).
Daaruit voortvloeiend hebben we de onderzoeksresultaten rondom 21education beschreven in het vakblad van eXamens, november 2019.
De titel is: Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs
Klik HIER om het artikel te lezen.


APA:
Peter, D.A.M.C., & Rijnen, J.W.M. (2019). Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs. Examens4, 26–34. Geraadpleegd van https://www.professioneelbegeleiden.nl/formatief-toetsen-van-21ste-eeuwse-vaardigheden-in-het-middelbaar-beroepsonderwijs