Nieuws & Publicaties

Debby 10 mei 2018

Publicatie peerfeedback

Publicatie in het vakblad Profiel.
Het vakblad Profiel is het enig onafhankelijk vakblad voor betrokkenen bij de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).
Op 10 mei 2018 is in dit vakblad het onderzoek over peer feedback gepubliceerd, uitgevoerd door Debby Peter.
Peer feedback is onmisbaar bij toekomstgericht opleiden.