Nieuws & Publicaties

Debby 10 mei 2018

Publicatie zelfregulatie

Publicatie in het vakblad Profiel.
Het vakblad Profiel is het enig onafhankelijk vakblad voor betrokkenen bij de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).
Op 10 mei 2018 is in dit vakblad het onderzoek over zelfregulatie gepubliceerd, uitgevoerd door Jac Rijnen.
Zelfregulatie is een van de 21e -eeuwse vaardigheden.