Nieuws & Publicaties

Debby 4 februari 2021

Wij verzorgen workshops op het HGZO Congres van het Amsterdam UMC

Op 18 en 19 maart zijn wij aanwezig tijdens het HGZO (hoger gezondheidszorgonderwijs) Congres 2021 van het Amsterdam UMC, locatie VUMC.
Het HGZO-congres is een inspirerend en interessant congres voor en door professionals in het zorgonderwijs. Voor zowel docenten, (praktijk)opleiders en andere professionals die werkzaam zijn bij (zorg)opleidingen of bij een opleidingsinstituut verwant aan een ziekenhuis of zorginstelling is het congres een waardevolle toevoeging. Het congres is laagdrempelig en er zijn
veel hands-on workshops. Daarom is de transfer naar eigen onderwijs zo makkelijk te maken.

Wij geven tijdens onze workshops antwoord op de vraag: Hoe kun je een leerklimaat creëren, waarbij het toekomstlenig worden en blijven centraal staat? En wat is daarvoor nodig?

Middels stellingen, polls en presentaties nemen we een ieder mee in de mogelijkheden en uitdagingen van toekomstlenig opleiden. We bespreken praktische oplossingen en resultaten van o.a. verpleegkundige opleidingen. En gaan in op de kracht en dynamiek die ontstaat als je
praktijk – opleiden en student samen brengt in een integrale context.